Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

Odliczenie podatku VAT


Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje podmiotom zarejestrowanym, jako podatnicy VAT czynni. Sprawdzenie czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT pozwoli w przyszłości uchronić firmę przed koniecznością zwrotu wysokich kwot odliczonego podatku VAT oraz uniknąć ewentualnych kar pieniężnych ze strony Urzędu Skarbowego.


Ulga za "złe długi"


Zgodnie z art. 89a ustawy o VAT, aby skorzystać z tzw. ulgi za „złe długi” należy spełnić pięć warunków. Jednym z tych warunków jest, aby dostawca towaru lub świadczona usługa była dokonywana na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowanego, jako czynny podatnik VAT, niebędący w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.


Towary wrażliwe - mechanizm odwrotnego obciążenia VAT


Sprzedaż "towarów wrażliwych" jest objęta "odwrotnym obciążeniem" tylko i wyłącznie dla nabywców, którzy są zarejestrowanymi, jako podatnicy VAT czynni. Sprzedawca przed dokonaniem transakcji powinien dokonać weryfikacji statusu kontrahenta, aby móc poprawnie udokumentować transakcję.

W naszym serwisie używamy plików cookies. Więcej...