Jak to działa?


Pobierz przykładowy raport ze sprawdzenia


Generowanie raportu


Aby rozpocząć sprawdzenie naszej listy kontrahentów przechodzimy do zakładki "Sprawdź podmiot", a następnie ręcznie wprowadzamy listę numerów NIP lub importujemy ją z pliku klikając na przycisk "Import danych". W przypadku, kiedy chcemy dokonać szybkiego sprawdzenia bez generowania raportu zaznaczamy opcję "Tylko sprawdzenie" i klikamy na przycisk "Generuj raport", aby rozpocząć proces. Przed rozpoczęciem procesu program sprawdzi poprawność wprowadzonej lub zaimportowanej listy numerów NIP.


W przypadku wystąpienia błędu otrzymamy stosowny komunikat w górnej części strony. Przy imporcie danych z pliku program dokładnie wskaże, w której linii popełniliśmy błąd.
Po wprowadzeniu poprawnej listy numerów NIP raport zostanie dodany i będziemy mogli przejść do zakładki z raportami. Generowanie dodanego raportu zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od ilości pozycji.
Przykładowe sprawdzenie bez generowania raportu będzie wyglądać następująco.
Raporty


W zakładce "Raporty" mamy dostęp do wszystkich dodanych przez nas raportów. Listę możemy dowolnie filtrować oraz sortować po wszystkich dostępnych polach. Dodatkowo, aby lista była bardziej przejrzysta wprowadziliśmy statusy oraz podział na strony i ustawiliśmy limit dwudziestu raportów na jednej stronie.
Podmioty


W zakładce "Podmioty" możemy dodać kolejne firmy, dla których będziemy mogli generować raporty - funkcja szczególnie przydatna dla większych firm, które mają kilka spółek, dla których prowadzą księgowość. Listę możemy dowolnie filtrować oraz sortować po wszystkich dostępnych polach. Podobnie jak w przypadku zakładki z raportami, aby lista była bardziej przejrzysta wprowadziliśmy podział na strony i ustawiliśmy limit dwudziestu podmiotów na jednej stronie.
Faktury elektroniczne


W zakładce "e-Faktury" mamy dostęp do wszystkich faktur elektronicznych. W każdej chwili możemy pobrać dowolny dokument lub sprawdzić jego status płatniczy.


W naszym serwisie używamy plików cookies. Więcej...